אנגלית
לינקדאין
יוטיוב

עגלת קניות (0)

סגור
עגלת הקניות שלך ריקה.
04-9833566
חנות

צור קשר

111111111111

לאור הנדסה - ניתוח מכירות 2016-2012
שקף 1 – הכנסות כללי
הערה כללית : הנתונים באשר לשנת 2016 מתייחסים לעשרת החודשים הראשונים
הכנסות החברה בשלוש השנים האחרונות יציבות ונעות סביב ה 8 מיליון ₪
 
שקף 2 – נתח המחלקות (באחוזים)
 1

ניתוח הממצאים מראה קיטון משמעותי במשקל היחסי של מחלקת אטמים מכניים בסך ההכנסות :
מנתח של 56% בשנת 2012 לנתח של 12% בעשרת החודשים הראשונים של 2016
הסיבה המרכזית לכך הינה אבדן הזיכיון למוצרי John Crane. גם קבלת הזיכיון עבור מכירת מוצרי החברה המתחרה ( FLOWSERVE) לא חיפה על אבדן ההכנסות.
במקביל, עלייה בנתח ההכנסות של מח' ניקויים : מ 25% בשנת 2012 ל 49% בשנת 2016.
כמו כן, משנת 2014 קיימת עלייה בנתח ההכנסות של מח' שיפוץ אטמים
בעשרת החודשים הראשונים של השנה הכנסות מחלקה זו תופסות 33% מסך המכירות של החברה.
שקף 3 – מחלקת ניקויים (לקוחות מרכזיים)
 
הסיגמנטים המרכזיים מהם מגיעים מרבית לקוחות החברה בתחום הניקויים הינם: אנרגיה, נפט וגז, דשנים וכימיקלים, תעשיית המזון, חברות ביטחוניות 
עשרה לקוחות מהווים כ 60% מההכנסות של מח' ניקויים בחמש השנים האחרונות.
בתי זקוק לנפט הינו לקוח אסטרטגי אשר תופס נתח של מעל 21% מסך כל הכנסות
המחלקה בחמש השנים האחרונות. ההכנסות מלקוח זה נמצאות בקו עלייה והוא
תפס נתח משמעותי בעיקר בשנים 2015-2016
לשלושה לקוחות מרכזיים כלל לא בוצעו מכירות בשנה הנוכחית : רותם אמפרט, פז בית זקוק אשדוד ועיסא חורי.
בשנה האחרונה קיימת ירידה משמעותית בהכנסות מאלקון מחזור


שקף 4 – מחלקת ציפויים (לקוחות מרכזיים)


חשוב לשים לב למיעוט הלקוחות של לאור הנדסה בתחום הציפויים :  9 לקוחות בשנת 2012,  7 לקוחות ב 2013, 7 לקוחות ב 2014, 3 לקוחות ב 2015.
חמישה לקוחות מהווים 83% מסך ההכנסות בחמש השנים האחרונות.
פז בית זקוק אשדוד הינו הלקוח המרכזי של לאור הנדסה בתחום הציפוי. יחד עם זאת, העבודה המשמעותית והעיקרית עבורו  הייתה בשנת 2013.
מבין הלקוחות המרכזיים, רק לחברת החשמל בצענו עבודות ציפוי מדי שנה (מאז 2012)
שקף 5 – אטמים מכניים(לקוחות מרכזיים)

שמונה לקוחות מהווים 75% ממכירות המחלקה בחמש השנים האחרונות.
הלקוח המרכזי הינו בתי זקוק לנפט (כ 31% ממכירות המחלקה בחמש השנים האחרונות). יחד עם זאת, בשנתיים האחרונות אין מכירות ללקוח זה
לקוח מרכזי נוסף הינו פז בית זקוק אשדוד (כ 20% ממכירות המחלקה ב-5 השנים).עיקר המכירות עבורו בוצעו בשנים 2012-2013
במכירות אטמים מכניים לחברת חשמל קיימת יציבות ב-5 השנים האחרונות

 

שקף 6 – שיפוץ אטמים מכניים (לקוחות מרכזיים)


שישה לקוחות מהווים כ 84% ממכירות החברה (בתחום שיפוץ אטמים) בחמש השנים האחרונות.
שני לקוחות מחזיקים ב 60% מהמכירות בתחום שיפוץ האטמים:
הלקוח המרכזי הינו בתי זקוק לנפט אשר מחזיק ב 37% מהמכירות בתחום שיפוץ האטמים מאז 2012
לקוח מרכזי נוסף הינו פז בית זקוק אשדוד – מעל 23% מהמכירות בחמש השנים הגיעו ממנו.